Michelin-kokke i offensiven med mosteri

Folkene bag Michelin-restauranten Kadeau har sat sig på aktiemajoriteten i Bornholms Mosteri, der blev privatiseret i 2013. Der er flere sværvægtere i bestyrelsen, og ny kapitaltilførsel drøftes.
Foto: De to Kadeau-kokke Nicolai Nørregaard og Rasmus Kofoed. Fotograf: Kasper Løftgaard
Foto: De to Kadeau-kokke Nicolai Nørregaard og Rasmus Kofoed. Fotograf: Kasper Løftgaard
AF HENRIK TÜCHSEN

RØNNE

Det tidligere kommunalt-ejede økologiske mosteri, Bornholms Mosteri A/S, har haft underskud, siden det blev privatiseret i sommeren 2013 og frem til udgangen af året. Men ambitionerne er intakte, og en positiv drift, mulig frisk kapital i 2014 eller 2015 og en ny markedsføringsoffensiv skal få virksomheden til at vokse - inden for nøje udstukne rammer.

Det fremgår af et netop offentliggjort regnskab og kommentarer fra den nye storaktionær til FødevareWatch.

Mosteriet på havnen i Rønne gennemgik i sommeren 2013 en privatisering, og ind i bestyrelsen rykkede flere kendte danskere fra både gastronomiens verden og det traditionelle erhvervsliv. De to kokke og medstiftere af Michelin-restauranten Kadeau, Nicolai Nørregaard og Rasmus Kofoed (fotoet), er begge med i bestyrelsen, som sidstnævnte er formand for, mens også adm. direktør i Kadeau Group, Thomas Baunkjær Andersen, og tidligere Falck-topchef Lars Nørby Johansen er med.

Kommunen sælger firmaet

Bornholms Mosteri blev etableret af Bornholms Regionskommune i 2006 med det sigte at kunne tilbyde reelle arbejdspladser til mennesker fra grupper i samfundet, som typisk har svært ved blive fastholdt på det generelle arbejdsmarked.

Men da salget rundede 600.000-700.000 flasker most og cider årligt, valgte Bornholms Regionskommune at sælge til Kadeau Group, hvis ejere har bornholmske aner og restauranter i både København og på Bornholm, samt til fiskekoncernen Espersen, der også har sin base på øen.

Udover en kapitalinvestering på op til 3 mio. kr. bidrog Den Sociale Kapitalfond sammen med sine såkaldt kompetencepartnere til privatiseringen - men fonden er långiver og har p.t ingen ejerandele. Den sociale målsætning er uændret.

"Den Sociale Kapitalfond er og vil fremadrettet være en særdeles vigtig spiller på flere niveauer og parametre for Bornholms Mosteri, der også har et velfungerende og godt samarbejde med Bornholms Regionskommune," siger Thomas Baunkjær Andersen.

Det er denne privatisering, der har været omkostningsfuld, fremgår det af regnskabet, der er aflagt for perioden 6.juni 2013 til 31. december 2013. Heristår der, at ejerskiftet som forventet har været udfordrende:

"Tillagt et konkurrencepræget marked har dette medført, at Bornholms Mosteri A/S i perioden fra overtagelsen til udgangen af 2013 realiserer et ikke tilfredsstillende resultat," skriver ledelsen, der peger på væsentlige engangs-omkostninger ved overdragelsen til investorgruppen.

Negativ egenkapital

Underskuddet landede på 1,5 mio. kr., og egenkapitalen var ved årets udgang negativ med 547.000 kr. Hensigten er, at en positiv drift skal rette op på problemet, men ejerkredsen gav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen tilsagn om at komme med flere penge om nødvendigt.

Planen er i 2014 at gennemføre en række strategiske tiltag, der kan styrke firmaets operationelle fokus og skabe en forbedret markedsposition. I 2014 forventes et bedre driftsresultat end året før.

Bornholms Mosteri leverer varer til hoteller, restauranter, cafeer og offentlige institutioner.

Fødevarer, drikkevarer, detail og landbrug. FødevareWatch dækker bredt - læs mere i vores gratis nyhedsbrev

Sommersæsonen spiller stor rolle

Det har på grund af sygdom ikke været muligt at få en kommentar fra firmaets direktør Morten Thestrup Hansen, der har været med til at bygge virksomheden op. Derfor er det bestyrelsesmedlemmet adm. direktør fra Kadeau Group, Thomas Baunkjær Andersen, der kommenterer udviklingen i selskabet.

"Der er ingen tvivl om, at der var budgetteret med, at første år efter overtagelsen af Bornholms Mosteri skulle være et underskudsår. Fakta er dog, at det blev større end forventet, " siger han.

Dermed henviser direktøren til især engangsomkostninger i forbindelse med handlen og engangsomkostninger til vedligeholdelse og optimering af eksisterende produktionsudstyr."

Hvordan er det gået i 2014?

"2014 er kommet i gang som forventet og budgetteret. Vi er en relativ sæsonpræget virksomhed, hvor store dele af vores omsætning og aktivitet kører fra midt juni, gennem juli og august. Det er der, hvor vi har vores jordbær- eller juletræssæson, om du vil. Bornholms Mosteri A/S er ikke sæsonpræget som eksempelvis iskiosker eller salg af juletræer, men et stykke ad vejen kan vi se de markante sæsonudsving i de før omtalte måneder. Derfor tør jeg ikke blive konkret på årets forventede resultat nu, omvendt vil jeg gerne pointere, at vi rigtig godt tilfredse med den start, vi har fået på 2014. Det tegner positivt på såvel kort som lang sigt."

Hvad ligger der i de "strategiske tiltag", som i skriver, at I vil gennemføre?

"Deri ligger primært, at vi har udarbejdet en konkret salgsstrategi i forhold til "how to go to market", hvor blandt andet tidligere omtalte sæsonudsving ligeledes har været på dagsordenen, der arbejdes konkret på at få en mere jævn salgsfordeling på et kalenderår."

"Vil betale tilbage til Bornholm"

Thomas Baunkjær Andersen tilføjer, at ledelsen derudover siden begyndelsen af 2014 har arbejdet på at relancere brand og identitet, som mosteriet delvist er gået i luften med og løbende over de kommende måneder vil lancere; det vil sige et nyt visuelt udtryk, nye etiketter, ny hjemmeside og en mere offensiv måde at markedsføre sig selv på, primært igennem sociale medier, nyhedsbreve og hjemmeside - "og på den måde være i mere direkte interaktion med vores kunder og samarbejdspartnere".

"Men der er ingen tvivl om, at vi med en primær medarbejderstab, som kommer fra grupper i samfundet, som typisk har svært ved blive fastholdt på det generelle arbejdsmarked, har nogle begrænsninger i forhold til at kunne skalere op," understreger han og tilføjer:

"Det skal være sund vækst forstået på den måde, at det skal være sund vækst rent kommercielt, økonomisk og ikke mindst rent socialt. Vi vil på kort som på såvel som langt sigt gerne have, at Bornholms Mosteri vokser, og at mosteriet bliver endnu skarpere på smagen på eksisterende som på nye produkter. Men det kræver, at vi tænker hele vejen rundt og ikke mindst tænker på vores medarbejderes ve og vel i det sociale set-up, som vi har og som er en stor del af eksistensgrundlaget for mosteriet."

Foto: PR
Foto: PR

 

Har i planer om mere salg rettet mod detailhandlen?

"Vi har drøftet mulighederne og er også i dialog med en mulig spiller - men vi tænker os grundigt om. Der er to sider af sagen: Vores udgangspunkt er, at vi ikke er og heller aldrig kommer til at blive afhængig af en enkelt kunde. Det er punkt ét. Punkt to er, at når vi planlægger at entrere med en større grossist, distributør eller aktør på detailmarkedet, så tager vi højde for, at vi har nogle begrænsninger i vores medarbejder-miks, der gør, at vi ikke bare kan vokse gange tre fra den ene dag til den anden. Kvaliteten og kontinuiteten i vores produkter er sammen med leveringssikkerheden og vores medarbejders trivsel altafgørende for os - vi vil hellere sælge og kunne levere en flaske top kvalitets most end 100 flasker, hvor der gås på kompromis med de før nævnte parametre."

Hvad var egentlig grunden til, at Kadeau Group gik ind i mosteriet?

"Det skyldes primært to ting. Først og fremmest, at projektet er bornholmsk, vi har alle i ejergruppen omkring Kadeau bornholmske aner og elsker Bornholm, og en del af vores overordnede mission er at betale tilbage til Bornholm, som, vi føler, har givet os rigtig meget. For os er det her et flagskibs-projekt, der har et rigtig stort potentiale både på den sociale del og i forhold til at skabe arbejdspladser på Bornholm. Og så synes vi, at historien og produktet er fantastisk. Kadeau har i en årrække inden overtagelsen arbejdet sammen med Bornholms Mosteri og har historisk udviklet smage og været sparringspartner. Herudover forventer vi naturligvis at Bornholms Mosteri A/S bliver en økonomisk succes."

Det har tidligere været nævnt, at I producerer i omegnen af 600.000-700.000 flasker årligt - er det fortsat niveauet?

"Det er et tal, der udvikler sig positivt."

Thomas Baunkjær Andersen fortæller, at der er stiftet en selvejende fond, der nu ejer 20 pct. i mosteriet. Formålet med fonden er at sikre den sociale forpligtelse i projektet med henblik på at fastholde, at Bornholms Mosteri bliver liggende på Bornholm. Den aktiepost er netop overdraget fra de to eksisterende aktionærer. Kadeau Group ejer 60 pct. og Espersen-koncernen ejer 20 pct.

"Der pågår netop nu et arbejde omkring reetablering af kapitalen, og det forventes at ske ved fremtidig positiv drift, herudover arbejdes der på en mulighed for at tilføre Bornholms Mosteri A/S yderligere kapital i løbet af 2014 eller 2015," siger han.

Knuthenlund vil tilbage til fortiden

Ølchef: "Det nytter ikke at sidde og tude"

Nyt partnerskab vil have flere "drømmegrise" på menukortet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også