Dansk detail i myndigheders søgelys

Danske detail- og fødevarevirksomheder er under lup og kan forberede sig på, at konkurrencemyndighederne inden for kort tid vil aflægge visit. Advokat opfordrer virksomhederne til at feje for egen dør.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Den danske dagligvaresektor præges af stadigt færre leverandører og stadigt større aftagere. Det betyder, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i højere grad end tidligere holder øje med danske detail- og fødevarevirksomheder, siger kontorchefen i styrelsen til FødevareWatch.

"Der er ingen tvivl om, at dagligvareområdet og hele kæden fra jord til bord-området, som det ofte hedder, er et område, der er i fokus," siger kontorchef Søren Rasmussen og uddyber:

"På EU-Kommissions-niveau er det et område, der er kommet mere og mere på dagsordenen i de senere år. Blandt andet fordi der er kommet større fokus på styrkeforholdet mellem detailhandlen og fødevareleverandørerne, og fordi man ude i Europa står overfor nogle meget stærke og store detailkæder, hvor det kan være vanskeligt for de mindre leverandører at forhandle sig til gode vilkår og en plads på hylderne."

EU-sager øger fokus på DK

I 2013 udstedte EU-Kommissionen flere store bøder i den såkaldte Rejekartelsag, der handlede om aftalte afsætningspriser mellem et tysk og tre hollandske virksomheder i perioden 2000 til 2009. De største bøder modtog det hollandske selskab Heiploeg, der er verdens største leverandør af rejer. Det øgede fokus på konkurrencevilkårene i Danmark udspringer derudover også af en verserende sag, hvor Kommissionen undersøger mulige kartelvirksomhed blandt en stribe selskaber i fødevarekonservesbranchen.

Få FødevareWatchs nyhedsbrev gratis to gange dagligt

Kontorchef Søren Rasmussen ønsker ikke at kommentere yderligere på konkrete tiltag, men bekræfter overfor FødevareWatch, at man i Danmark kigger nærmere på fødevarebranchen, hvor det ikke så meget er de små producenter overfor de store aftagere, som kan være problematisk, som det er det faktum, at der på begge sider befinder sig nogle meget store spillere.

"Vi kigger på mange brancher, og heriblandt også fødevarebranchen. Her er både detailleddet og leverandørleddet relativt koncentreret, og det er jo ikke altid hensigtsmæssigt," lyder det fra kontorchefen, der hen over året regner med, at der vil komme en del aktivitet på området. Blandt andet er man i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i gang med at lægge sidste hånd på en større analyse af konkurrencesituationen i dansk detailhandel.

Virksomheder forbereder sig

I advokatfirmaet Gorrissen Federspiel oplever partner Martin André Dittmer med speciale i EU og Konkurrenceret, at porteføljen af klienter fra fødevareindustrien efterspørger hjælp til at imødekomme den stadigt stigende interesse fra myndighederne.

"Vi oplever, at der er en ret stor interesse for at få retningslinjer i forbindelse med eventuelle kontrolbesøg. Det betyder ikke, at man går i panik, men man er i sektoren opmærksom på, at der er rettet en særlig opmærksomhed mod virksomhederne, og derfor vil man gerne forberede sig med interne tjek og på at have retningslinjerne på plads,” siger Martin André Dittmer til FødevareWatch.

Rådet fra advokaten, der repræsenterer en lang række af mindre og større danske fødevarevirksomheder er enkelt:

"Vi råder folk til at gøre deres hjemmearbejde nu, før der eventuelt kommer spørgsmål. Få lavet et compliance-regelsæt, der fortæller hvad reglerne går ud på, og hvordan man arbejder med dem internt. Få lavet interne undersøgelser og forhold jer til de problemer, der måtte kunne findes. Lad være med at feje dem bort, men få noget gjort ved det, så det ikke bliver til noget større problem," siger Martin André Dittmer.

Hvor og hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen griber deres undersøgelser an, er ifølge kontorchef Søren Rasmussen endnu ikke fastlagt, men man vil i løbet af det kommende år både kunne gøre brug af kontrolbesøg, de såkaldte dawnraids, og mere generelle undersøgelser af hele eller dele af fødevare og detail-sektoren.

Foto: Agrana/ PR
Foto: Agrana/ PR

Strengere straffe til overtrædere

1. marts 2013 tog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nye og strengere straffe i brug, og herunder ses teksten og de tre parametre, som er i spil, når det skal afgøres, om straffen for at forbryde sig mod konkurrencelovgivningen overtrædes.

Når bøderne skal beregnes, tages der udgangspunkt i overtrædelsens grovhed og varighed. For virksomheder skal der desuden tages hensyn til virksomhedens omsætning.

Overtrædelsens grovhed

  • Ved vurderingen af overtrædelsens grovhed sondres der mellem en mindre alvorlig, en alvorlig og en meget alvorlig overtrædelse.
  • Grundbeløbet til en virksomhed for en mindre alvorlig overtrædelse bør ifølge bemærkningerne til loven være op til 4 mio. kr., grundbeløbet for en alvorlig overtrædelse bør være fra 4 mio. kr. til 20 mio. kr., mens grundbeløbet for en meget alvorlig overtrædelse bør være fra 20 mio. kr. og opefter.
  • Grundbeløbet til en person, der har begået en mindre alvorlig overtrædelse, bør ifølge bemærkningerne være på mindst 50.000 kr. Grundbeløbet for en alvorlig overtrædelse bør være på mindst 100.000 kr., mens grundbeløbet for en meget alvorlig overtrædelse bør være på mindst 200.000 kr.

Overtrædelsens varighed

  • For både virksomheder og personer skal der sondres mellem en overtrædelse af kortere varighed (mindre end 1 år), af mellemlang varighed (1-5 år) og af lang varighed (over 5 år), hvor størrelsen af bøden stiger i takt med overtrædelsens varighed.
  • En overtrædelse af kortere varighed medfører ikke et tillæg til det grundbeløb, der er fastlagt for overtrædelsens grovhed. En overtrædelse af mellemlang varighed medfører et tillæg på op til 50 procent af det grundbeløb, der fastsættes for overtrædelsens grovhed, og en overtrædelse af lang varighed medfører et tillæg på 10 procent for hvert år en overtrædelse har fundet sted og af det grundbeløb, der fastlægges for overtrædelsens grovhed.

virksomheders omsætning

  • Ved udmålingen af en bøde til en virksomhed skal der derudover tages hensyn til virksomhedens omsætning. En bøde for en alvorlig og en meget alvorlig overtrædelse skal ifølge bemærkningerne til konkurrenceloven indebære en væsentlig omkostning for virksomheden i forhold til dens omsætning. Det er virksomhedens koncernomsætning, der skal tages i betragtning, og fra samtlige de varer og tjenesteydelser, som virksomheden producerer eller distribuerer.

(Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen)

EU sætter fødevareindustri under lup

Efterspørgsel på fødevareudstyr giver job-boom

Tönnies-chef kendt som den hårdeste i en hård branche

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også

Selskabet har i årsrapporten angivet bemærkningen ”going concern” som følge af den forværrede økonomiske situation i selskabet. | Foto: Casper Dalhoff

Skanderborg Bryghus taber fortsat millioner

For abonnenter