FødevareWatch

Svinepriser på himmelflugt giver lettelse hos landmænd - og banker

Både danske svineavlere og de banker, som servicerer dem, nyder godt af udbruddet af svinepest i Asien, som giver danske svinelandbrug væsentligt forbedrede vilkår.

Foto: Colourbox

Udbruddet af svinepest i Kina og i flere andre asiatiske lande har sendt svinepriserne markant i vejret, hvilket kommer som en stor lettelse for de danske svineproducenter, som i 2018 var dobbelt ramt af et stort prisfald og stigende foderpriser afledt af tørken.

Udviklingen er også kærkommen for de danske banker, som har store summer udestående i lån og kreditter til landbrugssektoren, og som kan håbe på nogle tilbageførsler på deres tabs- og nedskrivningskonti.

Et helt aktuelt eksempel er torsdagens regnskab fra Danske Andelskassers Bank, som i sit regnskab for første kvartal fremhæver effekten af en forbedret situation hos landbrugskunderne.

"Landbrugets økonomiske situation er i første kvartal 2019 blevet væsentligt forbedret i forhold til 2018. Hvor bytteforholdene for både grise- og mælkeproducenter var utilfredsstillende ved udgangen af 2018, er der i løbet af første kvartal 2019 sket et betydeligt løft," skriver Danske Andelskassers Bank.

Og siden udgangen af første kvartal er svinepriserne steget yderligere. Hos Danish Crown er prisen i uge 22 sat til 11,40 kr. per kilo mod et niveau på 8,5 kr. i slutningen af november.

Levede på bankernes nåde

Dengang viste tal fra Landbrug & Fødevarers videncenter, Seges, at flere end hver fjerde af landets svinesvineproducenter var så økonomisk pressede, at de levede på bankernes nåde.

Ud over de dengang lave svinepriser var producenterne ramt ekstra af tørken tidligere i 2018, da den både medførte lavere udbytter på korn og høje priser på indkøb af erstatningsfoder. Derfor kommer de seneste måneders prisstigninger på både slagtesvin og smågrise særdeles kærkomment.

"Der er ingen tvivl om, at de stigninger, vi har set i svinepriserne, giver en væsentlig forbedring i økonomien hos svineproducenterne, som sidste år både var ramt af lave svinepriser og tørken," siger erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser fra Seges til Ritzau Finans, og tilføjer:

"Hvis vi regner med et normalt høstår i år, så vil de eksplosivt stigende priser give en meget kraftig forbedring af svineproducenternes indtjening i forhold til 2018."

Udviklingen kan afblæse krisen hos mange af de landmænd, som sidste år balancerede på kanten af den økonomiske afgrund, men måske ikke hos alle.

"Der er ingen tvivl om, at det medfører en væsentlig lettelse for rigtig mange producenter, men der vil altid være en lille gruppe, som næsten uanset markedsforholdene vil have vanskeligheder, blandt andet fordi de har en meget høj gæld," vurderer Klaus Kaiser.

Nedslagtninger i Kina og øget import

Den altovervejende årsag til de stigende svinepriser er den afrikanske svinepest, som er i et ukontrollabelt udbrud i især Kina, som har spredt sig til samtlige regioner i Kina, men også til deres nabolande.

Hele Østasien er på den ene side store producenter, men også store forbrugere af svinekød, og når deres produktion dykker som følge af nedslagtninger af store bestande, så opstår et behov for at importere store mængder.

Hos Seges venter Klaus Kaiser at se en virkning af svinepesten langt ind i 2020 "som minimum", og derfor venter han også at se meget høje priser i den periode - og yderligere prisstigninger fra de nuværende niveauer.

"Den omfattende nedslagtning specielt i Kina giver et stort importbehov, og det er sammenfaldende med et sæsonmæssigt større forbrug hen over sommeren, hvilket normalt også medførende stigende priser," siger Klaus Kaiser.

Hvad prisen som minimum skal ligge på, for at de danske svineproducenter kan have en rentabel drift, er meget varierende fra bedrift til bedrift.

"Der er meget stor spredning. Nogen er meget effektive, og så er der nogen, som skal have en meget høj pris for, at det hænger sammen. Hvis man tager et gennemsnit af danske svineproducenter - med det forbehold for den kæmpe spredning, der nu er, så skal vi have en noteringspris på mellem 9,5 og 10 kr., før at det hænger sammen," siger Klaus Kaiser.

Tilbage til regnskabet fra Danske Andelskassers Bank, hvor der også udtrykkes forventninger om fortsat stigende afregningspriser på svin som følge af den øgede efterspørgsel fra Asien. Derudover noteres, at mælkeproducenternes afregningspriser har været mere stabile og "i øjeblikket ligger højere end forventet".

"Bankens generelle syn på dansk landbrugs aktuelle økonomiske situation samt forventningerne til resten af 2019 er således positive. Men der vil fortsat være bedrifter med økonomiske udfordringer, som vil føre til enkeltstående tab," lyder det fra Danske Andelskassers Bank.

Mere fra FødevareWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier