FødevareWatch

Fransk leverandørforening: Carrefour-retssag sætter scenen for ny detailfremtid

Direktøren i den franske leverandørforening Ilec forklarer her, hvorfor den franske regerings stort anlagte sag mod Carrefour, hvor detailgiganten menes at have brudt loven, kan få store følger for fremtidens samhandel i landet.

Foto: John Heilprin/AP/POLFOTO/arkiv

Som det er tilfældet i Danmark, føler også de franske leverandører sig presset af de store detailkæder. På den ene side er koncernerne klar med store private label-satsninger, og på den anden side har detailkoncernerne mange kræfter at spille med i de årsaftaleforhandlinger, som for øjeblikket pågår både her og der.

I Danmark flyder kampen mellem leverandører og kæder frem og tilbage, men det er en kamp, hvor ingen uden for branchen blander sig synderligt. I Frankrig har der ifølge Richard Panquiault, formand i den nationale leverandørorganisation Ilec (Institut de Liaisons et d'Etudes des industries de Consommation) været tradition for en langt hårdere kamp, og et komplekst system af regler og love, danner grundlaget for handelssituationerne parterne imellem.

"På nuværende tidspunkt, er virkeligheden, at der er en modstridende tilgang og strenge foranstaltninger og gengældelse er den bedste måde at sikre den bedste økonomi i samhandelen med leverandører, og det er en skam," siger han i et interview med FødevareWatch.

Flere brud på reglerne

Den tilspidsede handelssituation har senest fået bevågenhed fra den franske regering, der har anlagt en sag mod detailgiganten, fordi koncernen skal have gjort brug af unfair samhandelsbetingelser. Mere konkret handler sagen om, at Carrefour forud for de forhandlinger, som kun må foregå i perioden 1. december – 28. februar, har krævet rabatter fra leverandørerne, før parterne overhovedet har placeret sig ved forhandlingsbordet. Derudover har Carrefour angiveligt også krævet rabatter uden at tilbyde modydelser, noget som heller ikke er lovligt i Frankrig.

"Problemet med Carrefour i relation til reglen om de tre måneder har været, at de ikke ville indgå i forhandlinger med leverandører, medmindre de accepterede nogle forudgående betingelser. Det har betydet, at leverandører ikke kunne få lov at skyde gang i forhandlingerne, hvis ikke de på forhånd underskrev Carrefours betingelser for at indgå i forhandlingerne, og betingelserne handlede i meget vid udstrækning om at give en rabat, en rabat som altså dannede udgangspunkt for, at man overhovedet kunne indgå i en forhandling om en aftale," siger Richard Panquiault.

Advarsel til branchen

Siden februar har de franske myndigheder arbejdet på at stable en retssag mod Carrefour på benene. Ifølge Richard Panquiault er det egentlig ikke så meget selve sagen, der med stor sandsynlighed bliver en langtrukken affære, som er interessant på nuværende. Det er derimod den pressemeddelelse, som regeringen tidligere i november sendte ud i forbindelse med retssagen.

"Det vigtige i det her er, at det er meget usædvanligt, at den franske regering udsender en pressemeddelelse for at gøre sin initiativ offentligt. Det er meget usædvanligt, og det sender et meget vigtigt signal til detailleddet som helhed," siger han og tilføjer:

"Grundlæggende siger regeringen nu: "hej, vi holder øje med jer, så hold jer til reglerne og følg dem nøje."

Helt nye bødestørrelser

I den omtalte pressemeddelelse meddeler den franske regering, at der er flere stævninger på vej, og også det finder leverandør-direktøren interessant.

Sidste år i august fik den daværende erhvervs- og økonomiminister Emmanuel Macron en lov igennem, som hæver maksimumstraffen for at forbryde sig mod reglerne om fair samhandel. Fra tidligere at være på maksimalt to mio. euro, kan bøden under en række betingelser nu være op til fem pct. af omsætningen i Frankrig. Loven har endnu ikke været taget i brug, men det håber Richard Panquiault ændrer sig, og han håber meget, at regeringen i den kommende tid vil være klar med yderligere stævninger.

"Vi håber, at der vil komme flere stævninger foranlediget af den franske regering, og at de vil blive offentliggjort inden for kort tid. Vi håber, at det kun er et spørgsmål om uger snarere end om måneder," siger han, og vender igen tilbage til den overordnede udvikling i det franske marked, som på mange måder adskiller sig fra den danske.

Lov frem for frivillige ordninger

Mens handlen mellem leverandører og detailkæder i Danmark ikke er reguleret af staten, har man i Frankrig i meget vid udstrækning forsøgt at lovgive sig ud af de problemer, som fra tid til anden dukker op.

"De love, som er designet til at organisere forholdet mellem leverandører og detailhandlere, er meget sofistikerede, og der er mange regler. Men på trods af dem har situationen udviklet sig i en meget dårlig retning over mange år og UTPs (Unfair Trading Practises, red.) har spredt sig," siger Richard Panquiault, der også i fremtiden mener, at det primært vil være gennem love og regler, at den franske detailhandel og leverandører skal lære, hvad det vil sige at arbejde på fælles fair grund.

"Vi må på den ene side have regler, der fortolkes på samme måde af både forhandlere og leverandører og endeligt også respekteres af samme. Og på den anden side bør det være sådan, at når de juridiske dispositioner overtrædes, så må der være tilsvarende hårde og virkelig afskrækkende sanktioner i form af bøder," siger han.

Carrefour har indtil videre ikke udtalt i forbindelse med sagen.

Fransk regering vil sagsøge Carrefour

Indkøbsforening skærper profilen og har kurs mod en halv milliard

Dansk Supermarked trækker i land på lange kredittider

Leverandører efterlyser bedre handel med de store detailkæder

Relaterede

Seneste nyt

Fødevarejob

Se flere

Se flere

Seneste nyt fra Watch Medier