FødevareWatch

Hvad vil politikerne med fødevareområdet?

Hvad står der på dagsordenen for det kommende år i fødevarepolitik? FødevareWatch har spurgt alle fødevareordførerne om deres mærkesager i 2014.

Foto: Lars Krabbe / Jyllands-Posten

Flere dansk-producerede fødevarer, mere dyrevelfærd, grøn vækst, flere råvarer, bedre rammevilkår. De danske fødevareordførere har mange mærkesager, som de i 2014 vil køre i stilling. FødevareWatch har været turen rundt hos partierne, og herunder finder du deres svar.

 

Foto: Steen Brogaard
Foto: Steen Brogaard
 

Orla Hav, Socialdemokratiet:

Hvad er din mærkesag i 2014 på fødevarefronten?

 ”Mine mærkesager er at fremme dansk producerede fødevarer, så det kan understøtte dansk beskæftigelse og økonomi. Forudsætningen er, at vi bygger på kvalitet, sporbarhed, ordentlighed i brug af vores natur og god dyrevelfærd.”

 Hvordan vil du søge at sikre, at den bliver gennemført eller kommer på dagsordenen?

 ”Jeg vil bakke op om regeringens vækstdagsorden, der er afgørende - sammen med et konstruktivt samspil med interessenterne i dansk fødevareproduktion fra jord til bord.”

 

Foto: Steen Brogaard
Foto: Steen Brogaard
 

Charlotte Dyremose, Det Konservative Folkeparti:

Hvad er din mærkesag i 2014 på fødevarefronten?

 ”At sikre forbrugerne mere og bedre oplysning om kvaliteten af deres fødevarer – herunder primært de dyrevelfærdsmæssige forhold, som produktionsdyrene lever under. Formålet er at få flere til at efterspørge økologisk- og frilandskød for at højne dyrevelfærden generelt.”

 Hvordan vil du søge at sikre, at den bliver gennemført eller kommer på dagsordenen?

 ”Ved hele tiden af have det sigte, når vi drøfter sager på den fødevarepolitiske dagsorden, herunder vedholdende opfordre ministeren til at tage spørgsmålet op på EU-niveau, hvor der vil være størst effekt.”

 

Foto: Steen Brogaard
Foto: Steen Brogaard
 

Andreas Steenberg, Det Radikale Venstre:

Hvad er din mærkesag i 2014 på fødevarefronten?

”Jeg vil arbejde for at få Natur- og Landbrugskommissionens (NLK)anbefalinger gennemført. Radikale Venstre tror på grøn vækst. Vi mener man kan tage vare på naturen, klimaet og skabe job samtidig. NLK siger netop det. Nogle landmænd kan får lov til at gøde mere på jord, der kan holde til det, mens andre skal udlægge noget jord til natur. Det kan øge produktionen og skabe vækst, men også tage bedre vare på klima, miljø og natur.”

 Hvordan vil du søge at sikre, at den bliver gennemført eller kommer på dagsordenen?

”NLK er spækket med den slags forslag, og dem skal vi have vedtaget og sat i værk.”

 

Foto: Steen Brogaard
Foto: Steen Brogaard
 

Erling Bonnesen, Venstre:

Hvad er din mærkesag i 2014 på fødevarefronten?

”Det store potentiale, der er for flere fødevarer som følge af flere mennesker på kloden. Det skal vi i Danmark søge at udnytte og få vores del af på eksportmarkedet. Det vil sige, at vi her i Danmark skal forbedre konkurrencevilkårene for fødevaresektoren, både for fødevarevirksomhederne og også for råvareproducenterne/landmændene.

Uden øget fokus på råvaregrundlaget og mulighed for flere råvarer, det vil sige grise, mælk, kød, æg, grønt og frugt m.v., kommer vi ikke længere. Så vi skal have forbedring af ramme- og konkurrencevilkår. I dag tvinges landmændene til at undergødske, d.v.s. at afgrøderne ikke får den næring de har behov for Landmændene skal have lov at give afgrøderne den gødning planterne har behov for, så længe det ikke går ud over miljøet.”

Hvordan vil du søge at sikre, at den bliver gennemført eller kommer på dagsordenen?

 ”Få lavet et nabolande-tjek, så vi kan få identificeret de områder, hvor vækstbarriererne er. Så det kan indgå i en drøftelse af, hvor vi kan styrke konkurrenceevnen uden, at at det går ud over miljøet.”

 

Foto: Steen Brogaard
Foto: Steen Brogaard

Per Clausen, Enhedslisten:

Hvad er din mærkesag i 2014 på fødevarefronten?

”Bedre dyrevelfærd i svineproduktionen med fokus på at reducere antallet af mavesår hos slagtesvin og søer samt gøre op med den rutinemæssige halekupering. Der er tale om to markante symptomer på, at den nuværende svineproduktion foregår på en måde, som dyrevelfærdsmæssigt er helt uacceptabel.”

Hvordan vil du søge at sikre, at den bliver gennemført eller kommer på dagsordenen?

”Fødevareministeren har lagt op til, at der skal udarbejdes en handlingsplan på dette område. Enhedslisten har fremlagt en række konkrete forslag til denne. To væsentlige elementer i dette er at sikre svin adgang til fiberholdigt foder, som kan give mæthedsfølelse og halm i tilstrækkeligt omfang.”

 

Foto: Steen Brogaard
Foto: Steen Brogaard
 

Leif Mikkelsen, Liberal Alliance:

Hvad er din mærkesag i 2014 på fødevarefronten?

”Bedre rammevilkår for fødevareproduktionen i Danmark. Lad mig blot nævne gartnere, landmænd og fiskere. Vi implementerer EU regler anderledes end andre EU lande, gødningsreglerne, vore skatter og afgifter er tårnhøje, bl.a. PSO.

Hvordan vil du søge at sikre, at den bliver gennemført eller kommer på dagsordenen?

”Der skal fokus på produktionsleddet, og ikke kun på følgeerhvervene.”

 

Foto: Steen Brogaard
Foto: Steen Brogaard
 

René Christensen, Dansk Folkeparti:

Hvad er din mærkesag i 2014 på fødevarefronten?

”Vækstplan for fødevarer blive det vigtigste, og jeg håber, at Natur og Landbrugskommissionens anbefalinger bliver en del af dette. Det virker som om, at regeringen ikke rigtig er komet i gang med kommissionens anbefalinger, der er oprettet en naturfond, men hvordan skal den arbejde?Desværre er vi ikke en del af aftalen og derfor må jeg se lidt ind fra sidelinjen på denne del. Jeg forventer dog, at Dansk Folkeparti bliver en del af Vækstplan for Fødevarer. Og her skal ses på kvælstofnormerne, og ligeledes skal der ses på virkemidler. Miljøbehandling skal gøres hurtigere og mere smidig. Fiskeri kommer også til at fylde meget, da regeringen desværre stadig ikke har løst den udfordring der er med Færøerne.”

Hvordan vil du søge at sikre, at den bliver gennemført eller kommer på dagsordenen?

”Jeg håber, at vi får det i forhandlingerne, hvis ellers regeringen mener noget med det, den har fremlagt, ellers må vi jo stille forslag i salen.”

 

Foto: Steen Brogaard
Foto: Steen Brogaard
 

Trine Mach, Socialistisk Folkeparti:

Hvad er din mærkesag i 2014 på fødevarefronten?

”SF vil særligt fokusere på kvaliteten af vores fødevarer. Altså sunde og rene fødevarer, herunder økologi. Vi vil blandt andet spille ind i forbindelse med vækstforhandlingerne og i øvrigt løbende fokusere på, hvordan vi kan imødegå antibiotika- og bakterie-problematikker.”

Hvordan vil du søge at sikre, at den bliver gennemført eller kommer på dagsordenen?

”Vi også ha fokus på dyrevelfærd og opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionen.”

Folketingsflertal forlanger, at alpe-regel skal skrottes

Randzonerne rulles tilbage efter flere års kaos og usikkerhed

Mere fra FødevareWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FødevareWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier