FødevareWatch

Fiskeopdrætter tjener stort på høje ørredpriser

Endnu et rekordresultat fra fiskekoncernen Aquapri Holding, der primært opdrætter og eksporterer ørred og ørredrogn.

Ørredrogn fra Aquapri. Foto: PR Foto: PR

Den danske fiskeopdrætkoncern Aquapri rider højt på en bølge af gode resultater, og det manifesterer sig i et rekordregnskab for andet år i træk. Koncernen, der ejes af familien Priess, omfatter både dambrug, havbrug og en minkfarm. Hovedvægten ligger på opdræt af ørred og ørredrogn, mens et nyt dambrug med fisken sandart er ved at komme i højere gear.

Alt i alt finder Aquapri-ledelsen resultaterne "meget tilfredsstillende" og konstaterer i ledelsesberetningen:

"Både havbrug og dambrug har nydt godt af et stærkt marked for ørred og ørredrogn. Også salget af sandart overstiger oprindelige estimater, samtidig med at produktionen er støt stigende."

Aquapri Holdings nye koncernregnskab for 2017/18 viser således et overskud efter skat på 21,0 mio. kr. mod 20,0 mio. kr. i 2016/17. Overskuddene ligger i begge år langt over resultaterne i treårs-perioden 2013-2016. Koncernens skæve regnskabsår løber fra 1. maj til og med 30. april.

Overordnet mener Aquapri derfor, "at regnskabet for 2017/18 viser, at der er et stort potentiale i at opdrætte højkvalitetsfisk til verdensforbrugere", som det hedder i ledelsesberetningen.

Omsætningstallene oplyses ikke i regnskabet, men koncernens bruttoresultater er nået op på 83,7 mio. kr. mod 81,5 i det forudgående regnskabsår. Aquapri forklarer fremgangen med dels høje priser på ørred, dels højere produktion.

Om priserne i 2017/18 skriver ledelsen:

"Mens ørredpriserne har ligget nogenlunde stabilt, har prisen på ørredrogn og ørredkaviar igen udviklet sig særdeles positivt, primært fordi fangsterne af de dyrere substitutter af lakserogn fra Stillehavslaks har svigtet og forventes yderligere reduceret i 2018. Lagrene af både lakserogn og ørredrogn i Japan og Europa er tømte, og prisen på lakserogn er øget kraftigt det seneste år, hvilket forventes at smitte positivt af på markedet for ørredrogn for den kommende sæson."

De fortsat fine prisniveauer får Aquapri til at forudse et 2018/19 på niveau med resultatet i det netop overståede regnskabsår.

Sandart-dambruget

For to-tre år siden etablerede Aquapri landbaseret produktion af fiskearten sandart i Vejen. Det gav en del opmærksomhed, eftersom anlægget er det eneste af sin art i Danmark. Allerede i 2016/2017 gav det positive resultater, og de er fortsat ind i 2017/2018.

"Markedet for sandart har udviklet sig positivt. Fokus har været på at sprede salget geografisk til hele Europa, og salgspriserne ligger selv med større ugentlige volumener over fjoråret. Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig, Holland og Norden er de største markeder for bæredygtigt opdrættet dansk sandart," skriver Aquapri i regnskabet.

Aquapri-koncernens egenkapital er som følge af en kapitalforhøjelse med indskud af ca. 32 mio. kr. og de to seneste rekordresultater på hver omkring 20 mio. kr. mere end fordoblet på to år. Den blev opgjort til 60,2 mio. kr. ved udgangen af april 2016, men nåede op på 133,2 mio. kr. ved udgangen af april i år.

Bag koncernen står familien Priess med fætrene Henning Priess og Morten Priess i spidsen. De to er fjerde generation og ejer de største andele med henholdvis 39 og 36 pct. af Aquapri Holding.

Fiskekoncernen har sin oprindelse i Limfjordsbyen Glyngøre tilbage i år 1900 og hed fra starten Priess & Co. Den ekspanderende fiskekoncern blev senere opdelt i dels Priess & Co., dels Glyngøre. Det er Priess & Co., der efter en navneændring, hedder Aquapri.

Aquapri leverer historisk fremgang

Ørredpriserne har overhalet laksen

Efter startproblemer er Aquapris sushiopdræt oppe i omdrejninger

Relaterede

Seneste nyt

Fødevarejob

Se flere

Se flere

Seneste nyt fra Watch Medier