FødevareWatch

Officerer og soldater i opråb: ISS-forplejning svigtede soldaterne på kasernerne

KAOS-KONTRAKTEN: Både officerer og soldater-fagforening retter nu hård kritik mod forplejningen i det danske forsvar. ISS' kantine har været akilleshælen i uddannelsen af nye soldater, siger kaptajn. ISS anerkender manglende tilfredshed med serviceniveauet.

(ARKIV / ILLUSTRATION) | Foto: Astrid Dalum / Ritzau Scanpix / PR / ISS | Collage: Peter Thomsen

Kaptajn Peter Svane husker stadig, hvornår ISS' kantineservice fik ham til at koge over.

Han sad en aften i sofaen. Han havde sendt et kompagni soldater på øvelse i Nymindegablejren, tæt ved Ringkjøbing Fjord. Soldaterne havde tonset rundt i terrænet hele dagen. Nu skulle kompagniet så ind og "forpleje varmt", da en besked tikkede ind fra en af Peter Svanes seniorsergenter.

"Dette her er så det, som vi bliver budt i aften efter at have været ude en hel dag i felten," lød budskabet efterfulgt af et billede.

"Det var en plastiktallerken med et lille stykke kylling, nogle udkogte kartofler – som smagte forfærdeligt – og en lille, rød klump udefinerbar masse," fortæller Peter Svane.

"Det fyldte tilsammen to tredjedele af en tallerken. Så detonerede jeg," konstaterer kaptajnen nøgternt.

Opråb på tværs af Forsvaret

Peter Svane er ikke ene om sin kritik af ISS' service til det danske forsvar. Gennem mere end et år har hundredvis af kritiske forsvarsansatte tilsluttet sig protestgrupper på b.la. Facebook under navne som "Til Kamp mod ISS".

De har alle det til fælles, at de har oplevet svigtende service samt dårlig og mangelfuld mad på de danske kaserner og tjenestesteder, siden ISS i 2017 indgik en historisk milliardkontrakt med Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES). Kontrakten omfattede al drift af bygninger og forplejning i det danske forsvar, der over en periode på ca. seks år ville sende omkring 3 mia. kr. mod den danske servicekoncern.

Oven på årelang kritik blev Forsvaret og ISS’ imidlertid i forrige uge enige om at opsige samarbejdet mod en kompensation på ca. 100 mio. kr.

Kuldsejlingen af den omfattende milliardkontrakt rejser imidlertid centrale spørgsmål om, hvordan ISS forvaltede bespisningen af et af de centrale elementer i Danmarks forsvar.

INDBLIK: ISS brød gang på gang kontraktkrav i milliardaftale med Forsvaret

Sætter man kursen mod Oksbøl Kaserne ved Ho Bugt, møder man kritik af ISS-serviceniveauet fra chefen for Danske Artilleriregiment, oberst Torben Dixen Møller.

Som chef for den vestjyske kaserne har han dagligt ansvaret for ca. 600 soldaters hverdag, og hans forhold til den ydelse, han har mødt hos den danske servicekæmpe, kan koges ned til en maggi-terning:

"Det er min klare opfattelse, at ISS ikke leverer den forplejning, som de sådan set har lovet jævnfør den kontrakt, som de har med Forsvarets Ejendomsstyrelse – og specielt siden corona satte ind, lever de på ingen måder op til det, som de havde skrevet under på," siger Torben Dixen Møller.

Det er min klare opfattelse, at ISS ikke leverer den forplejning, som de lovede, at de ville.

Oberst Torben Dixen Møller, regimentschef ved Dansk Artilleriregiment

Han uddyber, at der har været en smule forbedring i servicen, siden der i efteråret kom fokus på bl.a. rengøringsforholdene.

"Selv om der kan henvises til corona og meget andet, er bottom line stadig, at de ikke leverer standarden, de oprindeligt skrev under på," siger obersten og uddyber, at ISS ellers slog sin kantinedrift op på et klart opdrag i forbindelse med udbuddet i 2017.

"Det skulle være sundt, nærende, økologisk og med stor variation, som også tilgodeså vegetarer og alle religioner. Det er bare ikke det, som har været tilfældet. Det er min klare opfattelse, at ISS ikke leverer den forplejning, som de lovede, at de ville," siger Torben Dixen Møller.

HKKF: "Det er jo næringsmæssigt ikke nok for en kampsoldat"

Kritikken møder opbakning hos bl.a. formanden for fagforeningen HKKF – som repræsenterer hærens konstabler, korporaler og værnepligtige – Tom Block, der både genkender udlægningen og særligt nævner forholdene i skydelejren Borris i Midtjylland.

"Det er lange dage, hvor du løber rundt med al din udrustning på i sol og regn. Der er medlemmer ude for at , at ISS er kommet ud med en tør bolle med lidt revet gulerod og kål samt en skive hamburgerryg, som man så skal kunne køre på med et stykke frugt og en juicebrik," siger Tom Block:

"Det er jo næringsmæssigt ikke nok for en kampsoldat, der tæsker rundt en hel dag."

Udfordringerne har ifølge formanden strukket sig helt ind i til kantinebordene, hvor det har været "vigtigt at være blandt de første ved buffeten".

"Vi har oplevet, at folk ellers ikke har kunnet få mad, fordi der simpelthen ikke var nok. Det, som der så er blevet serveret, har til gengæld så været af så dårlig kvalitet, at man sidder og tænker: Er det virkelig det, som skal kunne køre på i morgen," beretter Tom Bloch.

Formanden genkender samtidig problematikken med potentielle indlæringsvanskeligheder i forbindelse med undervisning.

"Hvis den kost, der kommer ind, ikke er af ordentlig kvalitet, går det jo ud over din indlæring og du ender med at være uoplagt," opsummerer han.

Foretrak feltrationer

Peter Svane er i dag overgået til en stilling som stabschef ved Hjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland, men oplevelsen har sat sig i den tidligere underafdelingschef. Et af de bedste eksempler på det frie fald i kantinekvaliteten kom, da han i fjor modtog et nyt hold kadetter, der skulle gennem Hærens officersgrunduddannelse.

"Hvis der var overskud af feltrationer, sagde soldaterne førhen: 'Nej, det er ligemeget – dem smider vi ud!' Nu gemte og spiste de dem, fordi de så i det mindste fik dækket deres grundlæggende behov," siger Peter Svane og lægger vægt på, at kosten generelt skulle være en opbyggende - frem for nedrivende del af træningen.

"Man skal jo være klar til at komme ud og være fysisk aktiv. Så nytter det ikke, at man for alvor bliver udfordret i og med, at kroppen ikke har fået de byggesten, som den har behov for," opsummerer han.

De sagde også selv, at de bare følte sig uoplagte, mindes han - også selv om de fik den mængde søvn og væske, som de skulle have. Kosten var akilleshælen, konstaterer kaptajn Peter Svane.

Peter Svane tilføjer, at hans elever i praksis ikke har nogen alternativer til Forsvarets forplejning.

Når de nye får sådan en oplevelse af systemet, tænker de jo: "Det er jo Forsvaret" – så gør det jo bare, at man gør sig nogle overvejelser om sin fremtid.

Kaptajn Peter Svane

"De bor på kasernen, og med frokostpauser på omkring en halv time er de i praksis tvunget til at spise i kantinen. Kvaliteten var bare så ringe, at de ikke kunne få dækket deres behov for protein, kulhydrater, vitaminer og mineraler," siger han.

Peter Svane møder opbakning fra oberst Torben Dixen Møller, der lægger vægt på, at Forsvaret har "en særlig forpligtelse" over for de værnepligtige.

"De ikke har et alternativ til ISS. Derfor betyder det selvfølgelig noget, at maden er sund, nærende og varieret – og i øvrigt lever op til forplejning, som har en standard man kan forvente i 2021," siger Torben Dixen Møller.

Tilbage hos Peter Svane kommer det heller ikke som en overraskelse, at maden i Forsvaret kan have været mangelfuld på ernæring.

"Det bekræfter jo bare, at soldaterne har haft ret i, at det er kosten, som har gjort, at de har følt sig trætte og ugidelige, hvis de i udgangspunktet ikke har fået dækket det, som de skal have," siger han.

"Muligheden for at få ordentlig mad eksisterede bare ikke mere," konstaterer Peter Svane, der særligt frygter for Forsvarets langsigtede image.

Det er næppe et problem for Forsvarets nuværende karrierepersonel. De kender systemet, tilføjer han.

"Men når de nye får sådan en oplevelse af systemet, tænker de jo: "Det er jo Forsvaret" – så gør det jo bare, at man gør sig nogle overvejelser om sin fremtid," siger han.

ISS: Tydeligt, at det er en kontrakt uden rette tilfredshedsniveau

Forelagt kritikken lægger Head of Group Business Transformation hos ISS, Simon Kaiser, selv vægt på, at der er rigtigt mange eksempler på dele af Forsvaret, der har været "mindre glade" for serviceniveauet.

"Det er tydeligt, at den kontrakt, som vi har haft, ikke har kunnet give det rette tilfredsheds- og serviceniveau, som Forsvaret gerne vil have. Gennem hele perioden har vi dog forsøgt at finde modeller, der gjorde alle tilfredse sammen med Forsvaret - og det er bare ikke lykkedes," siger Simon Kaiser og fortsætter:

"Nu har vi så taget konsekvensen af det og siger: Vi stopper på en ordentlig måde, og nu hjælper vi Forsvaret godt videre."

En del af kritikken går på, at ISS har svigtet soldaterne, som ikke har kunne forlade kasernene på grund af tjenesteforhold. Hvordan forholder I jer til den kritik?

"Vores ansvar er jo først og fremmest at finde løsningerne sammen med Forsvaret. Det har vi jo gjort sammen. Det har bare ikke været tilstrækkeligt, og derfor har vi hele tiden forsøgt at lappe ind med de her ting over de sidste - ja, lige siden corona startede - i Forsvaret," svarer Simon Kaiser.

ISS-chefen forholder sig ikke til, hvorvidt kosten har udgjort en udfordring for uddannelsen af nye soldater.

LÆS OGSÅ ISS-mad dækkede langt fra soldaters energibehov i milliardkontrakt

Mere fra FødevareWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier