FødevareWatch

Staten bøjer sig: Anker ikke randzone-dom

Landbruget har nu cementeret sejren over staten i randzonesagen. Statsadvokaten har besluttet ikke at anke dommen fra Retten i Holstebro.

Landmand Povl Blak Bojer nægtede at udlægge randzoner og blev slæbt i retten af staten. Landmanden vandt og nu opgiver staten at anke sagen. | Foto: Katrine Marie Kragh

Statsadvokaten i Viborg har besluttet ikke at anke dommen fra Retten i Holstebro, hvor to landmænd blev frifundet for overtrædelse af randzoneloven.

Det oplyser statsadvokat Jan Reckendorff fra Statsadvokaten i Viborg.

Jan Reckendorff henviser til, at byretten lagde afgørende vægt på uklarhederne i den tidligere randzonelov, som var gældende på gerningstidspunktet. På den baggrund fandt retten, at de tiltalte landmænd ikke kunne bebrejdes at have dyrket i deres randzoner i 2013.

"Det er vores opfattelse, at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan forventes, at landsretten ville komme til et andet resultat, hvis dommen blev anket. Anklagemyndigheden i de enkelte politikredse vil nu vurdere de øvrige verserende sager, der vedrører den tidligere randzonelov. Det er klart, at udfaldet af sagen fra Holstebro i den forbindelse vil blive tillagt betydning," siger Jan Reckendorff.

NaturErhvervstyrelsen som forvalter randzoneloven vil nu rette henvendelse til anklagemyndigheden i de enkelte politikredse og opfordre til, at sagerne efter den tidligere randzonelov trækkes tilbage.

Sejr for landbrugsorganisation

Dermed kan landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug, BL, sætte to streger under en stor sejr over den danske stat. BL har finansieret forsvaret af de to landmænd, som 11. maj blev frifundet ved byretten i Holstebro.

Landmændene havde nægtet at udlægge de lovpligtige 10 meter brede, udyrkede randzoner langs vandløbene på deres ejendom. En af landmændene, Povl Blak Bojer, skulle ifølge de oprindelige randzonekort indstille dyrkning af 4,4 hektar landbrugsjord. I et interview med Finans påpegede Povl Blak Bojer forleden, at staten dermed reelt ville konfiskere landbrugsjord til en værdi af 1 mio. kr. på hans bedrift.

Samtidig viste det sig, at de såkaldte randzonekort var fyldt med fejl, som forvirrede og frustrerede tusindvis af landmænd - herunder Povl Blak Bojer. Ifølge kortene skulle han blandt andet udlægge randzoner langs rørlagte vandløb, læbælter, markskel og tørlagte grøfter. I forbindelse med retssagen har det vist sig, at 93 pct. af de randzoner, som var indtegnet i 2012-kortene, var forkerte.

Samtidig har regeringen flere gange ændret og til sidst helt afskaffet de økonomiske kompensationsordninger, som skulle dække landmændenes driftstab i forbindelse med etableringen af randzonerne. Der eksisterer ikke længere en direkte kompensationsordning til landmændene, som skal aflevere jord til randzoner, og de får heller ingen erstatning. Dog har de mulighed for at søge penge fra en særlig tilskudsordning, der støtter investeringer i miljøteknologi.

Netop de fejlbehæftede kort og den store usikkerhed om den økonomiske kompensation ligger til grund for byrettens frifindelse af de to landmænd, som nægtede at udlægge randzoner.

Randzoneloven blev ændret i 2014, da et bredt folketingsflertal som led i en vækstplan for landbruget besluttede at halvere omfanget af randzonerne.

Anders Munk Jensen, der er kontroldirektør i NaturErhvervstyrelsen, fastslår, at styrelsen fortsat vil håndhæve den nye randzonelov, som trådte i kraft i 2014.

Advokat Hans Sønderby Christensen - som har været med til at forsvare de to landmænd - mener imidlertid, at der fortsat er så mange fejl i randzonekortene og så stor usikkerhed om den økonomiske kompensation, at loven formentlig fortsat ikke kan håndhæves.

Landbruget går efter den afgørende sejr over staten

Landmanden, der lagde arm med staten - og vandt

Landbruget fortsætter kampen mod randzoneloven

Mere fra FødevareWatch

Sommertid på FødevareWatch

I de kommende fem uger udkommer FødevareWatch med ét dagligt nyhedsbrev, hvor vi løbende vil bringe nyheder fra branchen.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FødevareWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier