Ministerier tilbagebetaler ulovlige bøder til 1.000 landmænd

I 10 år har myndighederne uddelt ulovlige bøder til over 1.000 danske landmænd. Nu har ministerierne erkendt fejlen og betaler pengene tilbage.
Foto: Pelle Rink/Polfoto/Arkiv
Foto: Pelle Rink/Polfoto/Arkiv
AF LARS ATTRUP

Myndighederne har gennem de seneste 10 år uden sikker lovhjemmel udskrevet bøder til omkring 1.100 danske landmænd.

Efter henvendelse fra landmændenes brancheorganisation, Landbrug & Fødevarer, har Fødevareministeriet nu erkendt fejlen og betaler pengene tilbage.

Bøderne er udskrevet under reglerne om krydsoverensstemmelse, KO, og netop disse regler er frygtet blandt landmændene. Når statens kontrollanter gennemgår forholdene i landmændenes stalde og marker skal flere hundrede såkaldte KO-krav være overholdt. Hvis en regel er overtrådt, skal landmanden tilbagebetale en vis procentdel af sin landbrugsstøtte. Typisk udgør denne bøde 3 pct. af EU-støtten ved første overtrædelse, men i gentagelsestilfælde stiger støttetrækket til 9 pct. anden gang, 27 pct. tredje gang og 81 pct. fjerde gang.

Overtrædelse af KO-kravene kan altså meget hurtigt udvikle sig til en økonomisk ødelæggende affære for landmændene, da EU-støtten fortsat udgør en afgørende indtægtskilde.

Bøde for at pløje ved vandløb

Nu viser det sig imidlertid, at NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeriet gennem 10 år har foretaget ulovlige træk i landmændenes støtte.

Sagen handler om de to meter brede bræmmer, som er udlagt langs mange danske vandløb. Landmændene må ikke dyrke jorden i bræmmerne, og hvis de pløjer tættere på vandløbet end to meter, falder hammeren i form af et træk i EU-støtten. Den hammer har siden 2005 ramt omkring 1.100 danske landmænd. I nogle sager har der været store og tydelige overtrædelser. I andre er landmændene blevet straffet, fordi de enkelte steder har pløjet få centimeter for tæt på et snoet vandløb, mens de andre steder måske har holdt en afstand på tre meter.

Nu har NaturErhvervstyrelsen og Miljøministeriet - på opfordring af L&F - gransket reglerne og konkluderer:

"Styrelserne er kommet frem til, at der kan være tvivl om den lovmæssige hjemmel for støttetrækket og har derfor besluttet, at tvivlen bør komme landmændene til gode".

Vurderingen lyder, at omkring 1.100 landmænd skal have tilbagebetalt omkring 11 mio. kr.

"Vi har eksempler på, at enkelte landmænd er blevet trukket flere hundredetusinde kr. for at overtræde denne bestemmelse," fortæller direktør Flemming Nør-Pedersen, L&F.

Styrelserne går nu i gang med at revidere de relevante bekendtgørelser, så eventuelle bøder for at pløje for tæt på vandløbene fremover udskrives på et sikkert juridisk grundlag.

Samtidig afsætter myndighederne ressourcer til "en udvidet gennemgang af regler og praksis på krydsoverensstemmelsesområdet."

Dyrevelfærdsregler for vidtgående

Og måske kan der være god grund til at gennemføre en grundig gennemgang af de mange KO-regler.

I maj 2014 kom det således frem, at NaturErhvervsstyrelsen siden 2007 havde indført for vidtgående KO-regler på dyrevelfærdsområdet. Reglerne var i strid med EU's regler, som nøje fastlægger hvilke typer af overtrædelser, der skal udløse træk i landbrugsstøtten. Omkring 500 landmænd nåede at blive straffet efter denne ulovlige regel, inden den blev afskaffet, og pengene blev betalt tilbage til landmændene.

Denne sag kom frem, fordi Landsforeningen af Danske Svineproducenter hjalp en af de straffede landmænd til at rejse en sag ved byretten. Landmanden vandt den principielle sag, hvorefter NaturErhvervstyrelsen ændrede reglerne.

Den danske vejledning om krydsoverenstemmelse er på over 300 sider og rummer flere hundrede af de såkaldte KO-krav, som hver især kan udløse bøder i form af støttetræk.

"Spørgsmålet er naturligvis, om flere af de danske KO-regler bygger på et juridisk grundlag, som ikke holder," siger Flemming Nør-Pedersen, L&F. Brancheorganisationen er - parallelt med myndighedernes gennemgang - i færd med at granske de danske KO-regler og har allerede identificeret flere områder, hvor håndhævelsen af reglerne synes at være tvivlsom.

De aktuelle sager om KO-regler er blot de seneste eksempler på, at landbrugets organisationer jævnligt formår at vinde sager mod staten. Blandt de store sejre tæller underkendelsen af de statslige vandplaner i 2012. Planerne, der var på flere tusinde sider, blev kendt ugyldige, fordi de blev sendt i en høring, som blot strakte sig over fem hverdage.

Nye økologer strømmer til

Landmænd har betalt 8 mia. kr. i gebyrer

Mælkebønder får lov at betale superafgift af over tre år

Landmænd flytter foden til speederen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også