Miljøindsats i dansk fiskeriområde bremset af lange forhandlinger

År efter år har bureaukrati forhindret miljøbeskyttelse og yderligere fiskeribegrænsninger på Dogger Banke i Nordsøen, der spiller en central rolle for dansk fiskeindustri, konkluder ny rapport fra Nordisk Ministerråd, der ønsker mere gennemsigtighed og processen afsluttet.
Foto: Jan Dagø / Ritzau Scanpix
Foto: Jan Dagø / Ritzau Scanpix

Beslutningsgangene, der skal sikre balance mellem miljøbeskyttelse og fiskeri i Nordsøen, er omstændelige og ineffektive til skade for både havmiljø og offentlige budgetter.

Sådan lyder den skarpe konklusion i en pressemeddelelse, der trækker hovedlinjerne op fra en ny rapport fra Nordisk Ministerråd. Rapporten er udarbejdet af tænketanken Nordic Marine Think Tank (NMTT) for ministerrådet.

”Som tingene fungerer nu, er der et kolossalt tids- og ressourcespild, som i sidste ende går ud over miljøet”, siger formanden for NMTT, Sten Sverdrup-Jensen i pressemeddelelsen.

Få FødevareWatchs nyhedsbrev gratis to gange dagligt

Det såkaldte ineffektive bureaukrati, skabt af flere processer og heftigt lobbyarbejde fra diverse interesseorganisationer, har nu i næsten 10 år, ifølge tænketanken, bremset for, at et stykke af Dogger Banke i Nordsøen er blevet et beskyttet område, kaldet et Natura 2000 område.

Fordel for fiskeriet

Det har til gengæld været en fordel for den danske fiskeindustri, fortæller fiskeribiolog og medforfatter til rapporten, Hans Lassen, til FødevareWatch.

”Fiskeindustrien har kunnet fortsætte uden yderligere begrænsninger, for det ville der være kommet med Natura 2000,” siger Hans Lassen.

Kort fortalt har rapporten undersøgt det internationale samarbejde omkring” balancering af hensynene til henholdsvis miljøbeskyttelse og fiskerierhvervet” omkring Dogger Banke, der ligger i Nordsøen ca. 100 km ud for Storbritanniens kyst. Sandbanken, der næsten er på størrelse med Jylland, er hjemsted for en række af Nordsøens fiskearter, bl.a. tobis og fladfisk og dermed af stor betydning for Nordsøens samlede økosystem, hedder det i pressemeddelelsen.

Ifølge Hans Lassen er Dogger Banke set med danske øjne især meget vigtig for fiskeri efter tobis.

Tre af landene omkring Nordsøen samarbejder om at undgå fiskerimetoder, der anvender bundtrawl og dermed skader fiskenes opvækstbetingelser.

”Allerede for 10 år siden udpegede Tyskland et stykke af Dogger Banke som Natura 2000 område, men endnu i dag er der ikke truffet beslutning om, hvilke reguleringer, der er nødvendige for at sikre en god miljøtilstand,” lyder konklusionen.

”Grundlæggende vil man med Natura 2000 lave naturbeskyttelse, og det betyder, at man må lægge begrænsninger på visse dele af fiskerierne,” siger Hans Larsen. Han tilføjer dog, at man stadig vil tillade en del fiskeri.

Forhandling om konkret forslag

De seneste to år har landene forhandlet om et konkret forslag.

Vurderer du, at der er udsigt til at man kan blive enige?

”På et eller andet tidspunkt må man skære igennem, det er jo ikke politisk holdbart, at man i EU beslutter at lave de her Natura 2000 områder, og 10 år senere konstaterer, at det ikke er sket. Ministerrådet i EU må mane sig op og træffe en afgørelse. Der findes ikke en klar beslutningsmyndighed på området.”

Tre processer

Nordisk Ministerråd ønsker med rapporten netop at skabe øget gennemsigtighed om processen, så projektet i Nordsøen kan blive afsluttet, oplyser Hans Lassen.

Processen har ifølge Lassen  været meget langstrakt, fordi den er opdelt i tre underprocesser:  For det første skal de tre  lande blive enige med sig selv om, hvorvidt de vil udpege et område til beskyttelse, derefter er der en proces internationalt i EU-sammenhæng, og så er der en efterfølgende en national proces, hvor man skal vurdere og om muligt godkende den internationale proces. Og på hvert trin i processen arbejder miljø- og erhvervsinteresser på højtryk.

De danske fiskere efter bundfisken tobis, der fanges som industrifisk til produktion af fiskemel og fiskeolier, er ellers i forvejen presset på netop Dogger Banker.  I år er fiskeriet gjort usikkert, fordi tobiskvoten i Dogger Banke ifølge Fiskeri Tidende er skåret ned med knap 140.000 tons til 50.000 tons.

Rapportens anbefalinger:

På baggrund af analysen kommer rapporten med en række anbefalinger til, hvordan processen kan strømlines, fremgår det af pressemeddelelsen:

● International koordination

Koordineringen mellem landene skal forbedres og finde sted så tidligt som muligt i regionale organisationer. Samtidig skal der gøres mere effektivt brug af de internationale videninstitutioner og skabes et fælles videngrundlag i form af fælles adgang til relevante databaser og koordinering af dataanalyser.

● Indførelse af et strømlinet beslutningssystem

Proceduren bør opdeles i fire trin: 1) etablering af den politiske dagsorden; 2) videnska-belig rådgivning; 3) inddragelse af interessenter og 4) enighed om foranstaltninger. Og så skal der vedtages klare tidsrammer og mekanismer til at sikre overholdelse af besluttede deadlines.

● Inddragelse af interessenterne

Det nuværende system indeholder få incitamenter til at nå til enighed. Processen skal ændres, så den øger presset på deltagerne for at skabe konsensus. Inddragelsen kan med fordel ske gennem eksisterende fora – de såkaldte Advisory Councils, der er etableret på fiskeriområdet.

● International lovgivning

Rammen for et strømlinet beslutningssystem skal baseres på international harmonisering af maritime politikker. I EU er dette arbejde i fuld gang, så den nye proces kan indgå i en international retlig ramme.

Fiskeriforeninger på vej til fusion

Fiskeselskab hiver rekordoverskud i land

Læsø Fiskeindustri vender bøtten

Positive tegn for dansk fiskeeksport

Producent af saltfisk atter i plus

Dansk fiskeri sejler i uroligt farvand

Danske fiskere hiver milliarder op af Nordsøen 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også