FødevareWatch

Branchen tager godt imod Lunde Larsens nye kontrolstrategi

De 10 indsatsområder i miljø- og fødevareministerens nye strategi, som skal sikre en mere ensartet kontrol hos bl.a. fødevarevirksomheder og -producenter, får ikke uventet en lun velkomst i branchen.

Foto: Thomas Yde

Den nye kontrolstrategi for miljø-, landbrugs- og fødevareområdet, som Miljø- og Fødevareministeriet offentliggjorde fredag morgen, får masser af rosende ord med på vejen fra en branche, der på flere fronter har efterspurgt klarere linjer.

"Først og fremmest glæder det os, at man kigger det hele igennem, og at man laver en strategi for, hvad det er, som den her kontrol skal leve op til af kriterier. Der er ingen tvivl om, at vi er virkelig afhængige af, at vi har en troværdig og sikker kontrol i Danmark, som man kan stole på. Det er en del af hele værdien, ikke bare for de danske kunder, men også for hele vores eksportmarked," siger Leif Nielsen, branchedirektør i DI Fødevarer, til FødevareWatch.

"Vi har blandt andet set frem til, at der bliver set på mulighederne for en mere transparent gebyrstruktur, fordi det er meget forskelligt, hvad man betaler, og det er meget svært at forstå for virksomhederne, hvad det er, som man betaler for," tilføjer direktøren med henvisning til det ene af de 10 indsatspunkter i strategien, som handler om, at der skal skabes nogle gennemskuelige betalingsprincipper.

I fremtiden bliver der for de forskellige gebyr- og afgiftsordninger på tværs af Miljø- og Fødevareministeriets område indført fælles betalingsprincipper efter et såkaldt følg-eller-forklar princip, hvor styrelser skal forklare sig, hvis de ønsker andre betalingsprincipper end de fælles.

Blandt de øvrige ni punkter i strategien kan det fremhæves, at ministeriet på tværs af styrelserne ønsker at have fælles principper for sanktioner, mere evaluering, bedre kommunikation, kendskab til virksomhederne, bedre databearbejdning, afklaring af det ønskede kontrolomfang og ikke mindst "systematisk tilgang til risikobaseret, datadrevet udvælgelse", som det hedder i strategien.

L&F ser frem til mere dialog

I den udsendte pressemeddelelse fra ministeriet bliver der fokuseret på dialogen med virksomhederne, og det er også netop den del, som man i Landbrug & Fødevarer ser som et positivt tiltag.

"For os er det helt centralt, at kontrollen er baseret på vejledning og korrektion fremfor fejlfinding og sanktion, og vi kan med tilfredshed konstatere, at kontrolstrategien fastslår, at kontrollen netop skal tage udgangspunkt i vejledning," udtaler Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Han tilføjer videre om den del af kontrolstrategien, der kommer til at have indflydelse på hverdagen hos de danske primærproducenter.

"For landmændene er det ofte et spørgsmål om, at det i en travl hverdag er svært at have overblik over de rigtigt mange regler, der er, og landmændene derfor fra tid til anden uforvarende kommer til at begå nogle mindre overtrædelser. Det kommer den nye strategi med fokus på vejledning i møde – og det er vi meget tilfredse med."

Fokus på at reglerne overholdes

Ligesom Landbrug & Fødevarer har leveret indspark til den nye kontrolstrategi, har også Dansk Erhverv været med på sidelinjen undervejs. Også her er man positive overfor den endelige strategi og de 10 punkter.

"Forbrugerne skal kunne stole på, at varerne i de danske butikker er sikre. Det kræver et godt og tillidsbaseret samarbejde, samt stærke kompetencer blandt kontrollanterne som afgørende for en god og effektiv kontrol. Men det kræver også, at reglerne er klare. Derfor er vi glade for, at myndighederne tager 10 skridt i den rigtige retning. Naturligvis skal der gives bøder og sanktioner for gentagne brud på reglerne, men fokus må være på at sikre, at reglerne overholdes," udtaler Lotte Engbæk Larsen, markedsdirektør i Dansk Erhverv i en pressemeddelelse.

Esben Lundes styrelser skal have ensartet kontrol

Esben Lunde: Kontrol af engrosvirksomheder kan reduceres med 50-60 pct

Esben Lunde vil give fødevarekontrollen en hovedrengøring

Relaterede

Seneste nyt

Fødevarejob

Se flere

Se flere

Seneste nyt fra Watch Medier