FødevareWatch

Udbudsbetingelserne for 'udbud 50.90 Fødevarer'

Herunder begrunder SKI, hvorfor den forpligtende aftale 50.90, som 51 af landets i alt 98 kommuner har tilsluttet sig, ikke er opdelt i delkontrakter.

Udbudsbetingelserne fra udbud 50.90 Fødevarer er ikke længere offentligt tilgængelige, men SKI har sendt et længere uddrag omhandlende opdelingen - eller mangel på samme - til FødevareWatch:

"Nærværende udbud er afgrænset til de tilsluttede kommuner, og i kommunerne kun de køkkener som lever op til kravet om en minimumsleverance på 1500 kr. pr. levering Dette indebærer, at der fortsat er en række mindre køkkener i de tilsluttede kommuner, som ikke kan blive omfattet af aftalen.

Ved tilslutningen, hvor kommunerne har besluttet om de ønsker at anvende aftalen eller ej, har kommunerne haft mulighed for at fravælge kategorier af fødevarer, som de enkelte kommuner ønsker at indkøbe på anden vis. Dette svarer til, at kommunerne har haft mulighed for at overveje og beslutte, om de ville udbyde deres egne ”delaftaler” på udvalgte varekategorier.

Blandt andet som følge af ovenstående har SKI besluttet ikke at opdele aftalen yderligere. Konkret har det været overvejet at opdele aftalen på fødevarekategorier eller geografisk.

Aftalen er ikke opdelt på fødevarekategorier, fordi en opdeling af kontrakten i fødevarekategorier vil medføre flere transaktionsomkostninger, der vil tage tid fra køkkenernes kerneopgaver. Det skyldes blandt andet, at medarbejderne i køkkenerne skal bruge ekstra tid ved bestilling, leveringer og fakturahåndtering fra flere leverandører. Jf. ovenfor har de tilsluttede kommuner haft mulighed for at undtage indkøb af fødevarekategorier, som de måtte ønske at indkøbe på anden måde, og en lang række kommuner har benyttet sig af denne mulighed.

Aftalen er ikke opdelt på geografi (fx øst/vest), fordi SKI vurderer, at sammensætningen af leverandørfeltet – på trods af en geografisk opdeling – vil være det samme, henset til sortimentsbredden. Det vil være den samme gruppe af leverandører, der vil byde ind og være de mest konkurrencedygtige på tværs af regionale eventuelle opdelinger. Hermed vil en opdeling på geografi udelukkende betyde en opdeling af indkøbsvolumen og dermed risiko for højere priser for kunderne."

Fødevaredanmark i opråb til politikere efter milliardudbud: I må gribe ind

Dansk Cater indgiver klage over milliardudbud

Hørkram vinder historisk milliardudbud

Mere fra FødevareWatch

Professor: Klimavenlig mad skal normaliseres

På samme måde, som elbilerne spreder sig og i højere grad bliver normen i fremtidens bilpark, skal danskernes lyst til klimavenlige fødevarer igennem en proces, hvor det bliver normalen at spise mere grønt, mener professor Katherine Richardson, der er medlem af Klimarådet.

Læs også

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier