FødevareWatch

Dybfrosne grøntsager snart saga blot i Danmark

Den danske produktion af de grøntsager, der gør sig godt i detailhandlens frysediske, er blevet mindre og mindre i de seneste mange år. Trods gode vilkår er det ikke lykkedes at opretholde produktionen, hedder det i videnskabelig artikel.

Produktionen a frosne ærter er i Danmark gået kraftigt tilbage gennem mange år. Foto: OLE LIND/POLFOTO/ARKIV

De frosne grønne ærter, som forbrugerne fra tid til anden fisker op af detailhandlens kolde kummer, når det skal gå lidt stærkt med aftensmaden, produceres i langt mindre grad i Danmark, end det var tilfældet tidligere.

Som i mange andre brancher har de seneste årtier også været domineret af fusioner og opkøb i den danske produktion af dybfrosne grøntsager. Det beskriver seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet, Henning Otte Hansen, i en videnskabelig artikel publiceret i Tidsskrift for Landøkonomi.

Ardo overtager den danske scene

Tilbage i 1980'erne blev der i Danmark produceret ærter til konserves og dybfrostindustriens fire store spillere, Odense Konserves, Premier, Svendborg Konserves og Frigodan, på et 12.000 hektar stort område. I dag er det reduceret til 2000-3000 hektar, og der er kun én enkelt aftager tilbage i Danmark i form af den belgiske Ardo-koncern, der blandt andet producerer under Frigodan-brandet. I et lidt andet lille nichehjørne af industrien finder man også stadig Sønderjysk Kål og Vendsysselske Grønlangkål Aps.

Ardo-koncernen opkøbte i 2000 alle Danisco Foods aktiviteter indenfor frost, men har trods en markedsandel på omkring 80 pct. haft mere end svært ved at få penge i produktionen af frosne danske grøntsager. Af artiklen fremgår det, at Ardo A/S-datterselskabet i perioden fra 2000 til 2015 har haft et samlet underskud på 150 mio. kr. og i 10 af de 14 regnskaber har resultatet efter skat været negativt.

Særligt 2013-regnskabets store underskud springer i øjnene - ifølge ledelsesberetningen i Ardo A/S skyldes det ekstraordinært ringe resultat på minus 55 mio. kr. et presset marked, dårlig høst og negative konsekvenser af en omstrukturering i virksomheden, da man blandt andet sammenlagde to fabrikker i Nyborg og Orehoved. Virksomheden har siden 2014 været ledet af Stephen Wauhg.

I forbindelse med at Ardo-koncernen i 2014 blev fusioneret med med belgiske Dujardin Foods, har Ardo A/S ændret regnskabsåret, og det første regnskab udgør derfor kun første halvår af 2015. Her opnåede man en omsætning på 187,7 mio. kr. og et resultat på minus 14,4 mio. kr.

"Markedsvilkårene i Danmark har igen i år været påvirket af konkurrencen på hjemmemarkedet med pres på omsætningen til følge. Der er i 2015 fortsat arbejdet videre med omstruktureringen af selskabet," hedder det i 2015-regnskabet, hvor det også anføres, at:

"Vilkårene for at drive produktion af dybfrosne grøntsager i Danmark sker fortsat under hård konkurrence fra vores nabolande. Eksporten af højforædlede produkter til udlandet har fortsat været hårdt ramt, hvilket har gjort det sværere at genopbygge eksporten i de seneste år."

Netop eksporten er i de senere år gået tilbage, og i 2015-regnskabet henføres kun 15 pct. af nettoomsætningen til salg uden for landets grænser.

Faldende eksport og produktion

I den videnskabelige artikel fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi anvendes den faldende danske eksport af frosne ærter som indikator for, hvordan konkurrenceevnen har udviklet sig over tid.

"Der er således en klar sammenhæng mellem et faldende areal med ærter, faldende ærteproduktion og faldende eksportmarkedsandele for dybfrosne grønsager," skriver Henning Otte Hansen i artiklen.

Mens den danske ærteproduktion gennem særligt Ardo A/S har været stillestående siden starten af 2000'erne, har den svenske produktion og eksport gennem særligt Findus oplevet større medvind.

I 1990'erne var de to landes eksport af frosne grøntsager næsten lige stor, men i dag udgør den danske eksport kun omkring 10 pct. af den svenske ditto, som globalt er verdens tredjestørste eksportør af frosne ærter, efter Belgien og New Zealand. Danmark er nummer 18.

Stort underskud i dansk del af Findus

Findus Group, der sidste år blev overtaget af Nomad Foods, har ligesom Ardo haft svært ved at lande positive resultater i det nordiske område. I Findus Sverige, der eksporterer 66 pct. af sin produktion, havde man i 2014 et mindre underskud på 7 mio. kr. Tidligere har selskabet fremhævet de grønne frosne ærter som et lyspunkt i en presset branche.

Presset er siden 2014 blevet så stort, at de nye ejere i Nomad Foods, der globalt omsætter for omkring 15 mia. kr., tidligere i år valgte at trække stikket på på produktionen i byen Bjuv, der faktisk var stedet, hvor Findus i 1905 blev grundlagt. 400-600 arbejdspladser nedlægges, og fremover skal produktionen ligge i Tyskland, hvor Nomad Foods i forvejen er tilstede i Reken.

Herhjemme har Findus Danmark ingen produktion, men siden 2000 har regnskaberne for det rene salgs- og markedsføringsselskab ifølge artiklen samlet udgjort et minus på 150 mio. kr., og ikke siden 2006 har der været plus på bundlinjen. I 2011 tilførte det svenske moderselskab 50 mio. kr. til virksomheden, der for en kort stund havde en positiv egenkapital. Siden er det igen gået meget tilbage, og ved udgangen af seneste regnskabsår, 30. september 2015 kunne man igen notere end negativ egenkapital på 29,8 mio. kr.

Af regnskabet fremgår det, at selskabet endnu en gang er at betragte som going concern, og fra moderselskabet har man modtaget en støtteerklæring gældende frem til 31. december 2016.

Siden Danisco Foods trak sig ud af produktionen og overlod tøjlerne til Ardo i 2000 har pilen kun peget en vej for dansk produktion af ærter, og selvom det hidtil har været til dels succesrigt for den svenske produktion og Findus Sverige, tyder meget på, at der i fremtiden vil være endnu mindre arealer med friske ærter i Danmark og Sverige.

"Det er ikke nødvendigvis bekymrende, at en sektor eller en industrigren udvikler sig negativt, reducerer eller helt lukker. Det kan skyldes, at de basale konkurrencemæssige fordele ikke findes mere, og at ressourcer som kapital, arbejdskraft og jord derfor søger over i andre sektorer, hvor der er større afkast," skriver Henning Otte Hansen.

Artiklen peger afslutningsvist på, at svag vækst i efterspørgselen og stigende import fra lavomkostningslande som Kina og Polen kan sætte den vesteuropæiske dybfrostindustri under yderligere pres.

Private label fylder godt i kummefryseren

Millionerne fortsætter med at fosse ud af Ardo

Otte år med minus i Findus Danmark

Dybfrostkoncern under pres

Relaterede

Seneste nyt

Fødevarejob

Se flere

Se flere

Seneste nyt fra Watch Medier