FødevareWatch

Øllingegaard kæmper fortsat for overlevelse

Det går ikke godt for det økologiske mejeri Øllingegaard - langt fra. Det lille mejeri har igen leveret et årsregnskab med et million-minus på bundlinjen. Koldskålssalget får blandt andet en del af skylden.

Foto: PR

Blodrøde tal på bundlinjen, negativ egenkapital og en klar advarsel fra den eksterne revisor. Det er ikke just et positivt billede, der tegnes af det økologiske mejeri Øllingegaard ApS i selskabets seneste regnskab for 2014/2015.

Det økologiske mejeri har måske nok mindsket sit tab med cirka 1,7 mio. kr., men realiteten er fortsat et minus på 2,2 mio. kr. i årets resultat, der akkompagneres af en negativ egenkapital på - 483.753 kr. og regnskabet er ligesom det var tilfældet sidste år afgivet under forudsætning af going concern.

Det betyder, at revisor gør opmærksom på, at selskabets overlevelse de kommende 12 måneder efter regnskabsaflæggelsen er afhængig af, at der kommer penge i kassen, i form af driftsoverskud eller frisk kapital.

"Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til omtalen i årsregnskabets note 9 og ledelsesberetningens afsnit om udviklingen, hvor ledelsen har anført grundlaget for, at selskabet kan fortsætte sin drift, og dermed begrundet, hvorfor selskabets årsregnskab er aflagt under forudsætning for fortsat drift. Vi er enige i ledelsens vurdering af at årsregnskabet aflægges under forudsætning af fortsat drift," står der i påtegningen af årsregnskabet.

Af note 9 fremgår det, at ledelsen i Øllingegaard har været tvunget til at gå tiggergang til banken, hvor man har fået tilsagn om at kunne opretholde de nuværende kreditter og lån de kommende 12 måneder efter regnskabsårets afslutning, så mejeriet kan fortsætte driften.

For at styrke egenkapitalen blev det på en ekstraordinære generalforsamling 17. december 2015 besluttet at foretage en kapitalforhøjelse ved konvertering af selskabets gæld på 2,5 mio. kr.

Nettoomsætningen er faldet fra 70,66 mio. kr. i 2013/2014 til 61,75 mio. kr. i 2014/2015., mens bruttoresultatet er steget fra 24,86 mio. kr. til 26,09 mio. kr. Forøgelsen skyldes hovedsageligt et fald i vareforbruget fra 47,80 mio. kr. til 37,96 mio. kr. Driftsresultatet er fortsat negativt, men reduceret fra et minus på 3,85 mio. kr. i 2013/2014 til minus 1,19 mio. kr. Således er bundlinjen også stadig negativ med et fald fra 4,89 mio. kr. til 2,24 mio. kr.

Her er forklaringerne

I ledelsesberetningen fremhæves en række centrale forhold, der ifølge ledelsen har været afgørende i forhold til den negative situation, mejeriet fortsat befinder sig i.

"De lavere afregningspriser på mælk har medført ”priskrig” i detailhandelen til gunst for ”mainstream” økologisk mælk, mens de højere prissatte produkter (som Øllingegaards) har tabt markedsandel og volumen," lyder en af forklaringerne i regnskabet.

Særligt det dårlige koldskålssalg i 2014/2015 får en stor del af skylden: "Endelig er omsætningen kraftigt påvirket af et markant lavere koldskålssalg i 2014/15, idet Øllingegaard dels er stoppet med et private label produkt og dels er ramt i meget høj grad af svigtende solskin i foråret og maj-juni."

Ledelsen forventer, at det ringe koldskålssalg er så omfattende, at det også vil få konsekvenser for det omsætningen i første kvartal i det kommende regnskabsår.

Regnskabet er dog ikke udelukkende fyldt med negative toner og sorte skyer. For eksempel forventer man en bedring i antallet af kunderne i detailhandlen i det nye år.

Et andet lyspunkt er, at mejeriet har set en vækst i salget af special produkter i detailkæderne, hvilket ifølge ledelsen allerede har påvirket det nuværende regnskab positivt.

”Det er skidehårdt at være lille”

Fond bortforpagter Søvind Mejeri – vil styrke Øllingegaard

Økologisk mejeri i strid modvind

Mere fra FødevareWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier