FødevareWatch

Kyllingekoncern forbereder sig på salmonella-erstatninger

Efter fem års fremgang har rugerivirksomheden Danhatch toppet på omsætningen. Flere frasalg har kostet på den front, men 2014-resultatet blev historisk godt. Virksomheden polstrer sig til erstatningssager i forbindelse med salmonella-leveringer.

Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Vrå-virksomheden Danhatch, der ejer og driver rugerivirksomhed med salg af daggamle slagtekyllinger og gennem associerede selskaber producerer slagtekyllinger og gødning samt smågrise og slagtesvin, har været gennem et 2014, hvor der er vendt lidt op og ned på forretningen.

På toplinjen er kursen mod den hele milliard for en stund sat på pause i Danhatch-koncernen.

Samlet gik omsætningen - ikke mindst på grund af frasalg af fire driftsenheder i datterselskabet DPL Invest A/S - tilbage med 23 mio. kr. til samlet 885,1 mio. kr. På bundlinjen var der anderledes fremgang, og samlet steg årets resultat fra 8,3 mio. kr. til 21 mio. kr. Omsætningen i fjerkræaktiviteterne udgjorde 707,9 mio. kr., hvoraf DanHatch Poland S.A. indgik med 228 mio. kr., mens omsætningen i svineselskabet DPL Invest A/S faldt til 177,3 mio. kr.

Danhatch' egenkapital har i 2014 fået en massiv indsprøjtning og fra at have været på 167,9 mio. kr. ved udgangen af 2013, var Danhatch ved udgangen af 2014 polstret med hele 304,3 mio. kr.

"Danhatch-koncernens danske rugerier realiserede i 2014 en afsætning på 135,4 mio. daggamle kyllinger, hvoraf 117,9 mio. stk. blev solgt til hjemmemarkedet, og 17,5 mio. stk. blev eksporteret. Den samlede salgsvolumen lå 0,2 mio. stk. over niveauet i 2013, men tallene dækker over en tilbagegang på hjemmemarkedet, og en pæn fremgang på eksportmarkederne. Eksporten af rugeæg satte i året rekord med 31,7 mio. stk. og udgør en betydelig stigning på 3,9 mio. stk. i forhold til 2013. Den forøgede volumen kan fortrinsvis henføres til et gunstigt marked gennem specielt sidste halvdel af året, hvor prisniveauet lå meget højt i perioder som følge af stor efterspørgsel fra en række tredjelande," hedder det i ledelsesberetningen.

Afsætter milioner til salmonella-sager

For den del af forretningen som handler om slagtekyllinger, oplevede Danhatch ni gode måneder i 2014, og især beskrives overgangen til GMO-soja som del af foderet til slagtekyllinger som årsag til øget konkurrenceevne i kraft af den billigere foderpris.

På rugefronten regner Danhatch med at udvide produktionen i 2015, så man samlet kan nå en produktion på omkring 210 millioner rugeæg.

Et vigtigt punkt i 2014-regnskabet omhandler den økonomiske polstring, som Danhatch etablerer i et forsøg på at undgå at blive slået omkuld af eventuelt kommende erstatningssager.

"I konsekvens af kraftigt forøgede økonomiske forpligtelser ved levering af daggamle kyllinger, som beviseligt er smittet med salmonella fra rugeriet eller en tilhørende rugeægsflok, har Danhatch A/S fundet det nødvendigt pr. 31.12.2014 at foretage en hensættelse til at imødegå mulige erstatningsforpligtelser overfor slagtekyllingeproduktionen," hedder det i ledelsesberetningen.

Af regnskabet fremgår det, at hensættelserne, der har relation til de eventuelle salmonella-erstatninger, udgør 5,3 mio. kr.

Udfordringer på svinefronten

For DPL Invest A/S har 2014 som skrevet budt på en række udfordringer, og man har som led i strategien afhændet fire driftsenheder, og dermed producerede selskabet ved udgangen af 2014 30 kg-grise på 9 produktionssteder. Ifølge regnskabsmeddelelsen er de fire frasalg sket "til værdier tæt på de bogførte og har derfor ikke haft væsentlig indflydelse på årets resultat."

Omsætningen i DPL Invest A/S faldt til 177,3 mio. kr. og samlet bidrog den del af forretningen med et underskud på 20,6 mio. kr. efter skat. Et resultat, der betegnes om utilfredsstillende, og som primært begrundes med et meget ugunstigt bytteforhold i anden halvdel af året.

Udsigterne for svineforretningens fremtid er særdeles usikre, skriver Danhatch i regnskabsmeddelelsen med henvisning til det russiske importstop, der har fået priserne til at falde drastisk.

"Ved indgangen til 2015 er der endnu ingen signaler om, hvornår og i hvilket omfang dette marked vil blive genåbnet, hvilket er en væsentlig faktor i den fremtidige prisdannelse på både slagtesvin og smågrise. Dermed er afsætningspriserne i 2015 usædvanligt svære at prognosticere, hvorfor forventningen til DPL Invest A/S’s resultat i året bliver tilsvarende usikkert," skriver Danhatch.

Det polske datterselskab Danhatch Poland S.A. bidrog i 2014 med et resultat på 16,9 mio. kr., mens datterselskabet Binadan A/S bidrog med mere beskedne 1,6 mio. kr.

Fortsætter opkøbsstrategien

For indeværende regnskabsår har Danhatch-ledelsen, som føres an af adm. direktør Kristian Holm Kristensen, forventninger om at lande et overordnet resultat, der ligger på niveau med sidste års bundlinje.

"Denne resultatforventning er dog behæftet med en vis usikkerhed, som er relateret til den generelle finansielle situation i Europa og dansk landbrug, forbrugernes efterspørgsel efter fjerkræ- og svinekød, handelsrestriktioner fra tredjelande samt udsving i de internationale foderråvarepriser og de deraf afledte påvirkninger af markederne for både rugeæg, daggamle kyllinger, smågrise og slagtesvin," tilføjes det i regnskabsmeddelelsen.

Som FødevareWatch tidligere har skrevet, så er Danhatch-forretningen vokset markant i de senere år, og i 2014 opkøbte virksomheden, som en del af ekspansionsstrategien 80 pct. af HKScans rugeriaktiviteter i Finland. Handlen drejer sig om de to rugerier Mynämäki og Kokemäki, der årligt har en samlet produktion på 35 millioner daggamle kyllinger. De to rugerier er placeret i et nyoprettet joint venture selskab Danhatch Finland Oy.

Og ifølge ledelsen stopper opkøbene ikke med de finske akkvisitioner.

"Danhatch-koncernen har en strategisk målsætning om fremadrettet at udvide rugeriaktiviteterne yderligere i Østersøregionen samt på øvrige vækstmarkeder i Østeuropa. Denne vækst sker i et tæt samarbejde med ejerkredsen, som allerede er etableret i flere lande med bl.a. grovvareaktiviteter. Derved vil der være mulighed for at lette etableringsfasen samt løbende opnå en række gensidige synergier omkring salg, rådgivning og uddannelse indenfor slagtekyllingeværdikæden," skriver ledelsen med henvisning til de to ejere, Danish Agro og DLG.

Kyllingkoncern slår døren ind til Finland

Dansk kyllingeindustri taber fart trods stærk konkurrencekraft

HKScan henter fire nye ind i ledelsen 

Mere fra FødevareWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FødevareWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier