FødevareWatch

DI Fødevarer om manglende kvinder: Det handler om kvalifikationer og fødekæde

INTERVIEW: Leif Nielsen, branchedirektør i DI Fødevarer, oplever, at branchen arbejder målrettet på at få flere kvinder ind i direktionerne og bestyrelserne. Han mener, at flere kvinder bør tage uddannelser, der peger i retning af ledelse for at løse udfordringen.

Foto: Dansk Industri (DI)

En ny opgørelse foretaget af FødevareWatch viser, at blot 4,26 pct. af direktionsmedlemmerne i 20 af de største føde- og drikkevareselskaber i Danmark er kvinder (se opgørelsen i bunden), mens 18,13 pct. af bestyrelsesmedlemmerne i de 20 samme virksomheder er kvinder.

Leif Nielsen, branchedirektør i DI Fødevarer, der er et branchefællesskab for 268 fødevarevirksomheder i Danmark, er ærgerlig over, at der er så få kvinder, der når til tops i de største selskaber. I DI Fødevarers egen bestyrelse er der kun en kvinde ud af i alt 15 medlemmer. FødevareWatch har stillet Leif Nielsen, der i DI Fødevarer repræsenterer flere af de største selskaber i branchen, en række spørgsmål om det forhold og branchen som et hele.

"Vores egen bestyrelse er jo desværre meget repræsentativt for, hvordan ledelserne ser ud derude. Vi kunne godt ønske os flere kvinder i erhvervet og også i vores bestyrelse," siger branchedirektøren, der peger på særligt to årsager til, at fordelingen er skæv.

For det første er blot ca. 30 pct. af arbejdsstyrken i private virksomheder i Danmark kvinder, og derfor er rekrutteringsgrundlaget blandt kvinder mindre end blandt mænd. For det andet vælger kvinder ifølge Leif Nielsen for sjældent uddannelser, der oftere leder til topjob.

"Vi så gerne, at flere kvinder tog uddannelser, som er mere lederorienterede. Det er oftest uddannelser som økonomer, ingeniører og den type. Der er færre humanistiske uddannede, der kører helt til tops i de private virksomheder. Det er ærgerligt, for virksomhederne er ret optagede af, at flere kvinder bliver ledere, fordi det arbejdsmiljømæssigt virker godt at have begge køn. Jeg tror, det ændrer sig langsomt over tid, fordi det handler om de rette kvalifikationer."

Du snakker om, at kvinder i højere grad skal tage uddannelser, der peger i retningen af ledelse. Vil det så sige, at der ikke på nuværende tidspunkt er nok kvalificerede kvinder til posterne?

"Det ved jeg ikke, men rekrutteringsgrundlaget er mindre."

Det virker som om, du mener, det er kvinderne selv, der skal forbedre sig. Er det ikke også virksomhederne, som skal åbne øjnene og udvide horisonten?

"Det tror jeg bestemt, de skal, men det tror jeg nu også, at de gør. Virksomhederne kigger bredt efter de kompetencer, som de har brug for. Jeg har ikke indtryk af, at virksomhederne vælger en kvinde eller en mand, bare fordi vedkommende har et bestemt køn. Det er de ledelsesmæssige kompetencer, de kigger efter."

Kan det virkelig passe, at der er så mange flere mænd, der har ledelsesmæssige kompetencer end kvinder?

"Vi ser, at ca. en fjerdedel af ledere i de børsnoterede selskaber er kvinder. De udgør ca. 33 pct. af den samlede arbejdsstyrke, så der er en underrepræsentation, men det er ikke en kæmpe underrepræsentation i forhold til rekrutteringsgrundlaget."

Men det er det jo i vores opgørelse?

"Jeg vil ikke udtale mig om, hvorvidt jeres undersøgelse er et udtryk for den samlede industri, men det er rigtigt, at der er en klar overvægt af mænd i hele fødevarebranchen. Det vil dog ændre sig med tiden, tror jeg. Vi ser, at mange kvinder vælger fødevareuddannelser, så på sigt kommer der et større rekrutteringsgrundlag."

Kvoter er ikke en løsning

Tror du, der er hold i myten om, at mænd ansætter mænd?

"Jeg skal ikke kunne sige, om der er noget vane i, at mænd vælger mænd. Hvis der er det, så kræver det selvfølgelig også, at det bliver ændret."

Oplever du, at denne udfordring betyder noget for dine medlemmer?

"Ja, det gør jeg, og derfor studser jeg også lidt over tallene. Jeg har ikke indtryk af, at det er så markant, men jeg kender godt til problemstillingen om, at det er en meget mandsdomineret sektor."

Hvad tilsiger det?

"Traditionelt set er den danske fødevareindustri meget stor og med fokus på handel, eksport, effektiv produktion og forretning. Det er kernekompetencer, når det kommer til virksomheder i vores sektor, og det har mænd så bare traditionelt været mest draget af."

Men der er vel ikke noget i selve branchen, som bør afholde kvinder fra at søge den vej?

"På ingen måde. De kvinder, jeg har mødt i topledelsen i fødevarebranchen er også yderst kvalificerede, så jeg ser overhovedet ikke nogle problemer i det, men der skal to til tango."

Så virksomhederne skal stramme lidt op?

"Du må spørge bestyrelserne, hvorfor de vælger, som de gør. Men det er jo ikke kønnet, men kvalifikationer, der afgør, hvem der bliver valgt. Jeg tror også, at kvinderne gerne vil vælges på grund af kvalifikationer frem for køn."

Er kvoter et godt bud på, hvordan udfordringen kan blive løst?

"Kvoter er ikke en løsning. Det er super vigtigt, at de, som leder virksomhederne, er kvalificerede. "

Hvor stor en andel bør være kvinder, for at det er tilfredsstillende?

"Jeg synes, det ville være godt med flere kvinder. Ideelt set bør andel af kvinder reflektere andelen i rekrutteringsgrundlaget til topledelserne og bestyrelserne. Det er tydeligvis ikke tilfældet endnu."

Fødevarebranchen har færrest kvinder i toppen

Mænd sidder på toppen af fødevarebranche

Letz Sushi-stifter opfordrer flere kvinder til at gå iværksættervejen

Relaterede

Seneste nyt

Fødevarejob

Se flere

Se flere

Seneste nyt fra Watch Medier